ProduktKollen är lösningen på ett utbrett problem i byggbranschen

Allt fler byggherrar, kommuner och myndigheter inser vikten av ett kvalitetssäkrat byggprojekt. De vill förvissa sig om att projektet är väl genomfört och att skadliga material och ämnen lyser med sin frånvaro.

För att säkerställa detta krävs omsorgsfull dokumentation. Något som brukar orsaka mycket huvudbry. Två till tre veckors frustration och heltidsarbete är inte ovanligt. Det är ofta oerhört krångligt och tidskrävande att ta fram all dokumentation som beställaren behöver.

Och inte blir det lättare för att många entreprenörer är inblandade och alla ska lämna dokumentation för sin del. Och utöver det ska allt kontrolleras och sammanställas.

ProduktKollen är lösningen på ett utbrett<br>problem i byggbranschen

Du får branschens bästa slutdokumentation

Du får branschens bästa slutdokumentation
 • Komplett produktdokumentation. ProduktKollen dokumenterar alla produkter och du får alla dokument du behöver: Produktdokument, byggvarudeklarationer, säkerhetsdatablad, produktdatablad, monteringsanvisningar, skötselinstruktioner, deltagarförteckning, miljöintyg.
 • Full spårbarhet över produkter. Svar på frågor som: var har produkten använts? Vem har använt den?
 • Drift- och skötselinstruktioner. Allt för daglig drift och service.
 • Miljöintyg i samarbete med BASTAonline. Vi kontrollerar att produkterna uppfyller gällande miljökriterier.
 • Underlag till Miljöbyggnad. Indikator 14 och 15 (Miljö och dokumentation). Klass guld, silver eller brons.
 • Deltagarförteckning. Tydlig överblick över vem som gjort vad.

Så enkelt är det

 • Lätt att komma igång
  Det tar dig en minut att registrera ett projekt. Ring oss så sköter vi resten.
 • Lätt att redovisa produkter
  Underentreprenören loggar in och redovisar sina produkter. Tar omkring fem minuter per entreprenör.
 • Lätt att kontrollera
  Du kan när som helst logga in i ProduktKollen och få överblick över alla redovisade produkter.
 • Lätt att budgetera
  Du betalar ett fast pris per projekt. Förmånlig prissättning och du har fullständig kontroll över kostnaden.
Så enkelt är det